برگزاری مسابقه حفظ سوره های قرآن ویژه فرزندان اساتید شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه استادان در مشهد مقدس

 

image014

image016