برگزاری مسابقه معماهای قرآنی ویژه اساتید شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه

image022